Bülten 2013-74 2013 Ekim Ayında Verilmesi Gereken Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir                                                İstanbul,23.10.2013                                                                BÜLTEN 2013-74 23 EKİM 2013 GÜNÜ AKŞAMINA KADAR VERİLMESİ GEREKEN MUHTASAR BEYANNAMELER

Devam

Bülten 2013-73 İade HakkDoğuran İşlemler Nedeniyle Nakden veya Mahsuben Talep Edilecek Vergi İadelerinin Başvuru Esasları

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir                                                İstanbul,10.10.2013                                                                  BÜLTEN 2013-73 İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER NEDENİYLE NAKDEN VEYA MAHSUBEN TALEP

Devam

Bülten 2013-72 2013 Yılı 3 ncü Geçici Vergi Dönem Sonunda Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir                                                İstanbul,08.10.2013                                                                  BÜLTEN 2013-72 2013-3 YILI 3 NCÜ  GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONUNDA UYGULANACAK YABANCI

Devam