HaberlerTürkiye Denetim Standartları

Kalite Kontrol Standardı 1 (KKS 1)

2 Ekim 2013 gün ve 28783 sayılı Resmi Gazete’de, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun “Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler İçin Kalite Kontrol Standardı 1 (KKS 1) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 1” yayımlandı.

Bu tebliğin eki Ek.1’de yer alan Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler için Kalite Kontrol Standardı 1’ 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (02.10.2013 yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.