Bülten 2013-74 2013 Ekim Ayında Verilmesi Gereken Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                              

İstanbul,23.10.2013

                                                               BÜLTEN 2013-74

23 EKİM 2013 GÜNÜ AKŞAMINA KADAR VERİLMESİ GEREKEN MUHTASAR BEYANNAMELER İLE 24 EKİM 2013 GÜNÜ AKŞAMINA KADAR VERİLMESİ GEREKEN KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ 25 EKİM 2013 CUMA GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR.

22 Ekim 2013 tarih ve 91 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile 23 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 25 Ekim 2013 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirküler aşağıdadır.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı 

Gelir Vergisi Sirküleri/91

Konusu: Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması.

Tarihi:     22/10/2013

Sayısı:   GVK-91/2013-6/ Beyan Verme Sürelerinin Uzatılması

1. Giriş

23 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

Yoğun iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;

23 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 25 Ekim 2013 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı