HaberlerTürkiye Denetim Standartları

Bağımsız Denetim Standardı 200-Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları Ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi

BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200-BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ  DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ

13 Ekim 2013 gün ve 28794 sayılı Resmi Gazete’de; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun “ Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları  ve Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi (BDS 200) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 2” yayımlandı.

Bu tebliğin eki Türkiye Denetim Standartları Ek.’de yer alan Bağımsız Denetim Standardı 200 (Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız  Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Standardı) 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (13.10.2013 )yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.