Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun İlke Kararları

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 21 Temmuz 2013 gün ve 28714 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilke kararları:

– Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi,

– İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi,

– Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi,

Konularını kapsamaktadır.

 

İlgili karar ve ekleri için tıklayınız.