2011 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

17.11.2011 gün ve 28115 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 410 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; yeniden değerleme oranı 2011 yılı için % 10,26 (on virgül yirmi altı) olarak tespit edilmiştir.

Yeniden değerleme oranı, daha önce indirilememiş yatırım indiriminin endekslenmesinde ve bazı vergiler ve cezaların tutarlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır.