Bülten 2013

Bülten 2013-52 Kapanış Onayı Yapılacak Defterlerde Onay Zamanı Ve Şekli Hakkında Tebliğ Değişikliği

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 06.06.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/52 )

KAPANIŞ ONAYI YAPILACAK DEFTERLERDE ONAY ZAMANI VE ŞEKLİ HAKKINDA TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ

 

6 Haziran 2013 gün ve 28669 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ile 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 15 inci maddesinde yer alan “Kapanış onayı yapılacak defterler ile onay zamanı ve şekli” nde değişiklik yapılmıştır.

Değişmeden önceki hüküm ile değişen hüküm aşağıdadır.

Değişmeden önceki hüküm

Kapanış onayı yapılacak defterler ile onay zamanı ve şekli

MADDE 15 – (1) Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin, izleyen hesap döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere ibraz edilip, son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur. 

Değişen Hüküm

MADDE 15 – (1) Kapanış onayı yapılacak defterlerin onay zamanı ve şekline ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Yevmiye defterinin, izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.

b) Yönetim kurulu karar defterinin, izleyen hesap döneminin birinci ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.

Değiştirilen 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (06.06.2013), (b) bendi ise yayımı tarihinde (06.06.2013)yürürlüğe girecektir.