Bülten 2013

Bülten 35-122 Seri Nolu KDV Genel Tebliği İle 117 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,26.02.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/35)

122 SERİ NOLU KDV  GENEL TEBLİĞİ İLE 117 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

26 Şubat 2013 tarihli ve 28571 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 122 seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde; 117 seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.

Değişiklikler 01.03.2013 tarihinden itibaren uygulanacaktıt.

Buna göre;

-Kurşun ürünlerinin teslimi de tevkifat kapsamına alınmıştır.

-Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul, anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, saç, boru, prinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin Tebliğin(3.1.2.) bölümünde sayılanlara (KDV mükelleflerine ve  belirlenmiş alıcılara)  tesliminde , (7/10) olan tevkifat oranı (5/10)’a indirilmiştir.

-KDVK 18/1’de yer alan istisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminde ve ağaç ve orman ürünleri tesliminde KDV oranı (5/10)’a indirilmiştir.

-Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan mahsuben ve nakden iade taleplerinde, VİR, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilecek iade tutarı 2.000 TL’den 4.000 TL’ye yükseltilmiştir.

-Kısmi tevkifat uygulanan mahsuben iade talep edilebilecek, Metal, plastik, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimine, plastik ve kauçuk atıklarının teslimleri de eklenmiştir;

-“1” No.lu KDV Beyannamesinde gösterilen ve mahsuben iade şartlarını taşıyan KDV iade alacağının, aynı döneme ilişkin “2” No.lu KDV Beyannamesine göre tahakkuk eden KDV borcuna mahsup edilebileceği belirtilmiştir.

122 Seri Nolu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.