Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 9)

12 Mart 2013 gün ve 8585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 9)” yayımlanmıştır.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.