Bülten 2013-49 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberini Yayımladı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,16.05.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/49)

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİNİ YAYIMLADI

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 25/4/2013 tarihli ve 82 sayılı toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 88.maddesi ile 660 sayılı KHK’nın 9.maddesine dayanılarak hazırlanan finansal tablo örnekleri ve kullanma rehberinin yayınlanmasına karar verilmiştir.

Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberine ulaşmak için tıklayınız