2012 Yılında Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi Yayımlandı.

2012 Yılında menkul sermaye iradı elde eden mükellefleriin vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken faydalanmaları amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanmış olan “Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi” yayımlanmıştır.

Rehberde, menkul sermaye iradı sayılan gelirler ile söz konusu gelirlerin beyan edilip edilmeyeceği, beyan edilmesi durumunda hangi şartlar altında beyan edileceği, yurt dışında yaşayan vatandaşların elde ettiği menkul sermaye iratlarının beyan durumu, beyannamenin doldurulmasında dikkat edilecek hususlar, beyannamenin verilme zamanı ve verginin ödenmesi konularında bilgiler sunulmaktadır.

Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.