Bülten 2013-25 2013 Şubat Ayı Vergi Takvimi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 01.02.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/25 )

2013 ŞUBAT AYI VERGİ TAKVİMİ

İlk Tarih Son Tarih Konu
01/02/2013 11/02/2013 16-31 Ocak 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/02/2013 11/02/2013 16-31 Ocak 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2013 14/02/2013 2012 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
01/02/2013 14/02/2013 2012 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
01/02/2013 15/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2013 15/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2013 15/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/02/2013 15/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2013 15/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2013 15/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/02/2013 18/02/2013 2012 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
01/02/2013 18/02/2013 2012 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
01/02/2013 20/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/02/2013 20/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/02/2013 20/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/02/2013 20/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/02/2013 20/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2013 20/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2013 20/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2013 20/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/02/2013 20/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2013 20/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2013 25/02/2013 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2012 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı
01/02/2013 25/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/02/2013 25/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
18/02/2013 25/02/2013 1-15 Şubat 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2013 25/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/02/2013 26/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/02/2013 26/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/02/2013 26/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
18/02/2013 26/02/2013 1-15 Şubat 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/02/2013 28/02/2013 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/02/2013 28/02/2013 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/02/2013 28/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/02/2013 28/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/02/2013 28/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi