Bülten 2013-08 2013 Yılında Değişik Olarak Uygulanacak Emlak Vergisi Kanunu Miktar, Oran ve Hükümleri

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 02.01.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/08 )

2013 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK EMLAK VERGİSİ KANUNU  MİKTAR ORAN VE HÜKÜMLERİ

 

Emlak Vergisi Oranları

  Büyük Şehir Sınırları ve Mücavir Alanlar İçinde Oran % Diğer Yörelerde Oran %
Mesken

2

1

Diğer Binalar

4

2

Arsa

2

1

Arazi

6

3

Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları:

Yıllar

Artış Oranları (%)

2013

7,80

2012

10,26

2011

3,85

2010

Genel Beyan Dönemi

Mevcut düzenlemeye göre, emlak vergisine tabi metrekare birim değerlerinin 2013 yılı için yeniden değerleme oranının yarısı kadar (yüzde 3,90) artırılması bekleniyordu.

01.01.2013 gün ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile artış oranı yeniden değerleme değerleme oranı olan %7,80 olarak tespit edilmiştir.

2012 Yılı ve Önceki Yıllarda Mükellef Olanların 2013 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı

Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2013 yılı vergi değerleri, 2012 yılı vergi değerlerinin bu yıla ait yeniden değerleme oranı olan %7,80  oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

ÖRNEK 1 Mükellef (A)’nın ————- Belediyesi sınırları içindeki inşaatı 2006 yılında sona eren ve 2012 yılı vergi değeri 300.000 TL olan meskeninin 2013 yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

1

Meskenin 2012 yılına ait emlak vergi değeri 300.000 TL

2

2012 yılına ait yeniden değerleme oranı % 7,80

3

Meskenin 2013 yılı emlak vergi değeri [1+(1×2)] 323.400 TL

4

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri 323.000  TL

2013 Yılı İtibarıyla Mükellef Olacakların Emlak Vergi Değerlerinin Tespiti

Mükellefiyeti 2013 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerleri; takdir komisyonlarınca 2009 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin; 2010 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde, 2011 ve 2012 yıllarına ait yeniden değerleme oranı nispetinde kümülatif olarak artırılması suretiyle bulunan asgari ölçüde metrekare birim değerleri dikkate alınarak hesaplanacaktır.

ÖRNEK 2 Mükellef (B) 2012 yılında———İlçesi sınırları içinde 950 m2 büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu cadde için takdir komisyonunca 2010 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 200 TL’dir.

1

2010 yılından itibaren uygulanmak üzere 2009 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri

200,00 TL

2

2011 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı

% 3,85

3

2011 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [1+(1×2)]

207,70 TL

4

2012 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı

% 10,26

5

2013 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [3+(3×4)]

229,01TL

6

Arsanın yüzölçümü

950 m2

7

Arsanın 2013 yılı vergi değeri (5×6)

234.526,50 TL

8

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri

234.000,00 TL

 

ÖRNEK 3 – Mükellef (C), 2012 yılında ————–Belediyesi sınırları içerisinde 1100 m2 arsa üzerinde inşa edilen ve inşaatı 2003 yılında sona ermiş olan bir işyerini satın almıştır.

Betonarme karkas, 1 inci sınıf olan inşaatın dıştan dışa yüzölçümü 120 m2’dir. Bu işyeri için 2013 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 822,25 TL’dir.

 Arsanın bulunduğu cadde için 2010 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 225 TL’dir. 2011 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı %3,85, 2012 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı %10,26, 2013 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı ise %7,80 olarak tespit edildiğine göre mükellefiyeti 2013 yılında başlayan bu mükellefin işyerinin 2013 yılı vergi değerinin tespitinde emlak (bina) vergi değeri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Vergi değerinin hesabında asansör, klima veya kalorifer payı ilavesi ile aşınma payı indirimi ihmal edilmiştir.)

1

İnşaatın türü ve sınıfına göre 2013 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli

822,25 TL

2

Binanın dıştan dışa yüzölçümü

120 m2

3

Binanın maliyet bedeli (1×2)

98.670,00 TL

4

2009 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri

225,00 TL

5

2011 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabındauygulanacak artış oranı

%3,85

6

2011 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [4+(4×5)]

233,66 TL

7

2012 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabındauygulanacak artış oranı

%10,26

8

2012 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [6+(6×7)]

257,63 TL

9

2013 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabındauygulanacak artış oranı

%7,80

10

2013 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [8+(8×9)]

277,72 TL

11

Arsanın yüzölçümü

1100 m2

12

Arsanın vergi değeri (10×11)

305.492,00 TL

13

Binanın 2013 yılı vergi değeri (3+12)

404.162,00 TL

14

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri

404.000,00 TL