Bazı Vergi Kanunları İle İlgili 24.12.2012 gün ve 2012-4116 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı

1Ocak 2013 gün ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı vergi kanunlarında yer alan tevkifat  nispetleri, damga vergisi ve harç oranları ile bazı mal ve hizmetlere uygulanan çeşitli vergi, fon ve kesintilere ilişkin oran ve tutarların tespit edilmesine ilişkin karar yayımlanmıştır.

Bu karara ulaşmak için tıklayınız.