Bağımsız Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşı Yapacağı İşler (BDS 330) Hakkında Tebliğ TDS Tebliği No 13

24 Aralık 2013 Gün ve 28861 Sayılı Resmi Gazete’de  “Bağımsız Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşı Yapacağı İşler (BDS 330) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 13” yayımlanmıştır.

Bu tebliğin amacı,

“Denetçinin amacı, değerlendirilmiş “önemli yanlışlık” risklerine karşı yapılacak uygun işleri tasarlamak ve uygulamak suretiyle yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmektir.”

şeklinde belirlenmiştir.

İlgili tebliğ ve eki  (BDS 330) Bağımsız denetim standardına ulaşmak için tıklayınız.