HaberlerTürkiye Muhasebe Standartları Makaleleri

Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği Yayımlandı.

25 Ocak 2013 gün ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinde, bağımsız denetçi olmak isteyen denetçi yardımcılarına verilecek uygulamalı mesleki eğitime, refakatinde eğitim alınabilecek denetçilere ve eğitim alanlara dair usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.