Bülten 2012-66 Vergi Kanunlarına ve TTK ya Göre Zorunlu Olarak Tutulacak Defterler ve Tasdikine İlişkin Bilgiler

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,03.12.2012

BÜLTEN (E.Ö. 2012-66)

VERGİ KANUNLARINA VE TTK’YA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASTİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Defter

Açılış onayı

Açılış onayı

Kapanış Onayı

Kapanış onayı

Vergi Usul Kanunu

Türk Ticaret Kanunu

Vergi Usul Kanunu

Türk Ticaret Kanunu

Yevmiye defteri

Var

Var

Yok

Var

Envanter defteri

Var

Var

Yok

Yok

Defteri Kebir

Yok

Var

Yok

Yok

Yönetim kurulu karar defteri(A.Ş.)

——

Var

—–

Var

Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

——

Yeterli sayfası varsa onay yok

—–

Yok

Pay defteri

——

Yeterli sayfası varsa onay yok

—-

Yok

Müdürler Kurulu Karar Defteri (Ltd.Şti.)

——

Var

—-

Var

Serbest meslek kazanç defteri

Var

———

Yok

———

İşletme defteri

Var

——–

Yok

———

Damga Vergisi Defteri(DV Sürekli Yükümlüler)

Var

——-

Yok

——-

 

Tasdikle ilgili hükümler:

a. Defterlerin açılış tasdik zamanı Aralık ayındadır.

b. Defterlerin açılış tasdiki  noterler tarafından yapılır.

c. Kapanış tasdiki, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar (Mart ayı) notere yaptırılır.