Bülten 2012-52 2012 Eylül Ayı Vergi Takvimi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,01.09.2012

BÜLTEN (E.Ö.2012-52)

2012 EYLÜL AYI VERGİ TAKVİMİ

Ay

İlk Tarih

Son Tarih

Konu

Eylül 01/09/2012 10/09/2012 16-31   Ağustos 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2012 11/09/2012 16-31   Ağustos 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/09/2012 17/09/2012 Ağustos   2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine   İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2012 17/09/2012 Ağustos   2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2012 17/09/2012 Ağustos   2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin   (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2012 17/09/2012 Ağustos   2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2012 17/09/2012 Ağustos   2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2012 17/09/2012 Ağustos   2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve   Ödemesi
  01/09/2012 20/09/2012 Ağustos   2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/09/2012 20/09/2012 Ağustos   2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/09/2012 20/09/2012 Ağustos   2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/09/2012 20/09/2012 Ağustos   2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV   Bildirim Formu
  01/09/2012 20/09/2012 Ağustos   2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili   Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2012 20/09/2012 Ağustos   2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2012 20/09/2012 Ağustos   2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2012 20/09/2012 Ağustos   2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve   Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/09/2012 20/09/2012 Ağustos   2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2012 20/09/2012 Ağustos   2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2012 24/09/2012 Ağustos   2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/09/2012 24/09/2012 Ağustos   2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  01/09/2012 24/09/2012 Ağustos   2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi   ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken   Damga Vergisinin Beyanı
  16/09/2012 25/09/2012 1-15 Eylül   2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/09/2012 25/09/2012 1-15 Eylül   2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/09/2012 26/09/2012 Ağustos   2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Ödemesi
  01/09/2012 26/09/2012 Ağustos   2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/09/2012 26/09/2012 Ağustos   2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi   ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken   Damga Vergisinin Ödemesi
  01/08/2012 01/10/2012 6111   Sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi   Gereken 9. Taksit Ödemesi
  01/09/2012 01/10/2012 Ağustos   2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/09/2012 01/10/2012 Ağustos   2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/09/2012 01/10/2012 Ağustos   2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi