Pratik Bilgiler

Kanuni Süresinden Sonra Elektronik Ortamda Verilen Beyannameler ve Düzeltme Amaçlı Bildirim ve Formların Özel Usulsüzlük Cezaları

Kanuni Süresinden Sonra Elektronik Ortamda Verilen Beyannameler ve Düzeltme Amaçlı Bildirim ve Formların Özel Usulsüzlük Cezaları

 2 Aralık 2012  Erdoğdu Öz Düzenle

2022 Yılında Kanuni Süresinden Sonra Elektronik Ortamda Verilen Beyannameler ve Düzeltme Amaçlı Bildirim ve Formların Özel Usulsüzlük Cezaları  aşağıdadır.

Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara bu maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez.

Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen Beyannameler İçin Özel Usulsüzlük   Cezası Uygulaması (2022 YILI )
Beyannamenin kanuni   verilme süresinin     sonundan başlayarak İlk 30 Gün İçinde   Verilmesi İkinci 30 Gün İçinde   Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı hakkında 340 TL 680 TL 3.400 TL
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan     çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında 170 TL 340 TL 1.700 TL
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar     hakkında 88 TL 176 TL 880 TL

Not:

1-Özel usulsüzlük cezası, belirtilen sürelerden sonra sonra verilmesi halinde 2022 yılında  534 sıra nolu VUK Genel Tebliğine göre ; Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı için 3.400 TL, İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler için 1.700 TL ve Bunlar dışında kalanlar için 880 TL’dir.

2-Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.

Kanuni Süresinden   Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen     Bildirim ve   Formlar İçin Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2022 YILI )
Bildirim veya formun düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonunda başlayarak İlk 10 Gün İçinde   Verilmesi Takip Eden 15 Gün   İçinde Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında Ceza Yok 680 TL 3.400 TL
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında Ceza Yok 340 TL 1.700 TL
Yukarıda yazılı olanlar dışında kalanlar hakkında Ceza Yok 176 TL 880 TL

Not:

1-Özel usulsüzlük cezası, belirtilen sürelerden sonra sonra verilmesi halinde 2021 yılında  534 sıra nolu VUK Genel Tebliğine göre ; Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı için 3.400 TL, İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler için 1.700 TL ve Bunlar dışında kalanlar için 880 TL’dir.

2- Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

Elektronik Ortamda Bildirim veya Form Verilmesi Mecburiyetine Uyulmaması Halinde Kesilmesi Gereken Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2022 YILI )
Bildirim veya formun düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonunda başlayarak İlk 3 Gün İçinde   Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında 340 TL 3.400 TL
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 170 TL 1.700 TL
Yukarıda yazılı olanlar dışında kalanlar hakkında 88 TL 880 TL

Not:

1-Elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanır.

Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen Beyannameler İçin Özel Usulsüzlük   Cezası Uygulaması (2021 YILI )
Beyannamenin kanuni   verilme süresinin     sonundan başlayarak İlk 30 Gün İçinde   Verilmesi İkinci 30 Gün İçinde   Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı hakkında 250 TL 500 TL 2.500 TL
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan     çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında 130 TL 260 TL 1.300 TL
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar     hakkında 76 TL 152 TL 760 TL

Not:

1-Özel usulsüzlük cezası, belirtilen sürelerden sonra sonra verilmesi halinde 2021 yıılında  522 sıra nolu VUK Genel Tebliğine göre ; Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı için 2.500 TL, İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler için 1.300 TL ve Bunlar dışında kalanlar için 760 TL’dir.

2-Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.

Kanuni Süresinden   Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen     Bildirim ve   Formlar İçin Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2021     YILI )
Bildirim veya formun   düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonundan     başlayarak İlk 10 Gün İçinde   Verilmesi Takip Eden 15 Gün   İçinde Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında Ceza Yok 500 TL 2.500 TL
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde       tespit edilenler hakkında Ceza Yok 260 TL 1.300 TL
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar hakkında Ceza Yok 152 TL 760 TL

Not:

1-Özel usulsüzlük cezası, belirtilen sürelerden sonra sonra verilmesi halinde 2021 yıılında  522 sıra nolu VUK Genel Tebliğine göre ; Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı için 2.500 TL, İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler için 1.300 TL ve Bunlar dışında kalanlar için 760 TL’dir.

2-Elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanır. Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen Beyannameler İçin Özel Usulsüzlük   Cezası Uygulaması (2020    YILI )
Beyannamenin kanuni   verilme süresinin     sonundan başlayarak İlk 30 Gün İçinde   Verilmesi İkinci 30 Gün İçinde   Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı hakkında 230 TL 460 TL 2.300 TL
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan     çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında 120 TL 240 TL 1.200 TL
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar     hakkında 60 TL 120 TL 600 TL

 

Kanuni Süresinden   Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen     Bildirim ve   Formlar İçin Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2020     YILI )
Bildirim veya formun   düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonundan     başlayarak İlk 10 Gün İçinde   Verilmesi Takip Eden 15 Gün   İçinde Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında Ceza Yok 460 TL 2.300 TL
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde       tespit edilenler hakkında Ceza Yok 240 TL 1.200 TL
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar hakkında Ceza Yok 120 TL 600 TL

 

Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen Beyannameler İçin Özel Usulsüzlük   Cezası Uygulaması (2019    YILI )
Beyannamenin kanuni   verilme süresinin     sonundan başlayarak İlk 30 Gün İçinde   Verilmesi İkinci 30 Gün İçinde   Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı hakkında 190 TL 380 TL 1.900 TL
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan     çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında 98 TL 196 TL 980 TL
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar     hakkında 49 TL 98 TL 490 TL

 

Kanuni Süresinden   Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen     Bildirim ve   Formlar İçin Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2019     YILI )
Bildirim veya formun   düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonundan     başlayarak İlk 10 Gün İçinde   Verilmesi Takip Eden 15 Gün   İçinde Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında Ceza Yok 380 TL 1.900 TL
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde       tespit edilenler hakkında Ceza Yok 196 TL 980 TL
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar hakkında Ceza Yok 98 TL 490 TL

 

Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen Beyannameler İçin Özel Usulsüzlük   Cezası Uygulaması (2018     YILI )
Beyannamenin kanuni   verilme süresinin     sonundan başlayarak İlk 30 Gün İçinde   Verilmesi İkinci 30 Gün İçinde   Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı hakkında 160 TL 320 TL 1.600 TL
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan     çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında 80 TL 160 TL 800 TL
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar     hakkında 40 TL 80 TL 400 TL

 

Kanuni Süresinden   Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen     Bildirim ve   Formlar İçin Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2018     YILI )
Bildirim veya formun   düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonundan     başlayarak İlk 10 Gün İçinde   Verilmesi Takip Eden 15 Gün   İçinde Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında Ceza Yok 320 TL 1.600 TL
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde       tespit edilenler hakkında Ceza Yok 160 TL 800 TL
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar hakkında Ceza Yok 80 TL 400 TL

 

Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen Beyannameler İçin Özel   Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2017     YILI )
Beyannamenin kanuni   verilme süresinin     sonundan başlayarak İlk 30 Gün İçinde   Verilmesi İkinci 30 Gün İçinde   Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı hakkında 140 TL 280 TL 1.400 TL
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan     çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında 70 TL 140 TL 700 TL
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar     hakkında 35 TL 70 TL 350 TL

 

Kanuni Süresinden   Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen     Bildirim ve   Formlar İçin Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2017     YILI )
Bildirim veya formun   düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonundan     başlayarak İlk 10 Gün İçinde   Verilmesi Takip Eden 15 Gün   İçinde Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında Ceza Yok 280 TL 1.400 TL
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde       tespit edilenler hakkında Ceza Yok 140 TL 700 TL
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar hakkında Ceza Yok 70 TL 350 TL

 

Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen Beyannameler İçin Özel   Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2016    YILI )
Beyannamenin kanuni   verilme süresinin     sonundan başlayarak İlk 30 Gün İçinde   Verilmesi İkinci 30 Gün İçinde   Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı hakkında 137 TL 260 TL 1.370 TL
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan     çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında 69 TL 137 TL 690 TL
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar     hakkında 34 TL 69 TL 340 TL

 

Kanuni Süresinden   Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen     Bildirim ve   Formlar  İçin Özel   Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2016     YILI )
Bildirim veya formun   düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonundan     başlayarak İlk 10 Gün İçinde   Verilmesi Takip Eden 15 Gün   İçinde Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında Ceza Yok 260 TL 1.370 TL
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde       tespit edilenler hakkında Ceza Yok 137 TL 690 TL
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar hakkında Ceza Yok 69 TL 340 TL

 

Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen Beyannameler İçin Özel   Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2015     YILI )
Beyannamenin kanuni   verilme süresinin     sonundan başlayarak İlk 30 Gün İçinde   Verilmesi İkinci 30 Gün İçinde   Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı hakkında 130 TL 260 TL 1.300 TL
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan     çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında 66 TL 132 TL 660 TL
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar     hakkında 33 TL 66 TL 330 TL

 

Kanuni Süresinden   Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen     Bildirim ve   Formlar  İçin Özel   Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2015     YILI )
Bildirim veya formun   düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonundan     başlayarak İlk 10 Gün İçinde   Verilmesi Takip Eden 15 Gün   İçinde Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında Ceza Yok 260TL 1.300 TL
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde       tespit edilenler hakkında Ceza Yok 132 TL 660 TL
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar hakkında Ceza Yok 66TL 330 TL