Kanuni Süresinden Sonra Elektronik Ortamda Verilen Beyannameler ve Düzeltme Amaçlı Bildirim ve Formların Özel Usulsüzlük Cezaları

Kanuni Süresinden Sonra Elektronik Ortamda Verilen Beyannameler ve Düzeltme Amaçlı Bildirim ve Formların Özel Usulsüzlük Cezaları

 2 Aralık 2012  Erdoğdu Öz Düzenle

Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen Beyannameler İçin Özel Usulsüzlük   Cezası Uygulaması (2020    YILI )
Beyannamenin kanuni   verilme süresinin     sonundan başlayarak İlk 30 Gün İçinde   Verilmesi İkinci 30 Gün İçinde   Verilmesi Sonrası Verilmesi  
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı hakkında 230 TL 460 TL 2.300 TL  
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan     çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında 120 TL 240 TL 1.200 TL  
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar     hakkında 60 TL 120 TL 600 TL  

 

Kanuni Süresinden   Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen     Bildirim ve   Formlar İçin Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2020     YILI )
Bildirim veya formun   düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonundan     başlayarak İlk 10 Gün İçinde   Verilmesi Takip Eden 15 Gün   İçinde Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında Ceza Yok 460 TL 2.300 TL
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde       tespit edilenler hakkında Ceza Yok 240 TL 1.200 TL
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar hakkında Ceza Yok 120 TL 600 TL

Not: 09.08.2016 tarihinden itibaren elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanır. 2019 yılı için 190 TL

Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen Beyannameler İçin Özel Usulsüzlük   Cezası Uygulaması (2019    YILI )
Beyannamenin kanuni   verilme süresinin     sonundan başlayarak İlk 30 Gün İçinde   Verilmesi İkinci 30 Gün İçinde   Verilmesi Sonrası Verilmesi  
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı hakkında 190 TL 380 TL 1.900 TL  
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan     çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında 98 TL 196 TL 980 TL  
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar     hakkında 49 TL 98 TL 490 TL  

 

Kanuni Süresinden   Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen     Bildirim ve   Formlar İçin Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2019     YILI )
Bildirim veya formun   düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonundan     başlayarak İlk 10 Gün İçinde   Verilmesi Takip Eden 15 Gün   İçinde Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında Ceza Yok 380 TL 1.900 TL
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde       tespit edilenler hakkında Ceza Yok 196 TL 980 TL
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar hakkında Ceza Yok 98 TL 490 TL

Not: 09.08.2016 tarihinden itibaren elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanır. 2019 yılı için 190 TL

Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen Beyannameler İçin Özel Usulsüzlük   Cezası Uygulaması (2018     YILI )
Beyannamenin kanuni   verilme süresinin     sonundan başlayarak İlk 30 Gün İçinde   Verilmesi İkinci 30 Gün İçinde   Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı hakkında 160 TL 320 TL 1.600 TL
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan     çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında 80 TL 160 TL 800 TL
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar     hakkında 40 TL 80 TL 400 TL

 

Kanuni Süresinden   Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen     Bildirim ve   Formlar İçin Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2018     YILI )
Bildirim veya formun   düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonundan     başlayarak İlk 10 Gün İçinde   Verilmesi Takip Eden 15 Gün   İçinde Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında Ceza Yok 320 TL 1.600 TL
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde       tespit edilenler hakkında Ceza Yok 160 TL 800 TL
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar hakkında Ceza Yok 80 TL 400 TL

Not: 09.08.2016 tarihinden itibaren elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanır. 2017 yılı için 160 TL

Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen Beyannameler İçin Özel   Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2017     YILI )
Beyannamenin kanuni   verilme süresinin     sonundan başlayarak İlk 30 Gün İçinde   Verilmesi İkinci 30 Gün İçinde   Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı hakkında 140 TL 280 TL 1.400 TL
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan     çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında 70 TL 140 TL 700 TL
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar     hakkında 35 TL 70 TL 350 TL

 

Kanuni Süresinden   Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen     Bildirim ve   Formlar İçin Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2017     YILI )
Bildirim veya formun   düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonundan     başlayarak İlk 10 Gün İçinde   Verilmesi Takip Eden 15 Gün   İçinde Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında Ceza Yok 280 TL 1.400 TL
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde       tespit edilenler hakkında Ceza Yok 140 TL 700 TL
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar hakkında Ceza Yok 70 TL 350 TL

 

Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen Beyannameler İçin Özel   Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2016    YILI )
Beyannamenin kanuni   verilme süresinin     sonundan başlayarak İlk 30 Gün İçinde   Verilmesi İkinci 30 Gün İçinde   Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı hakkında 137 TL 260 TL 1.370 TL
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan     çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında 69 TL 137 TL 690 TL
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar     hakkında 34 TL 69 TL 340 TL

 

Kanuni Süresinden   Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen     Bildirim ve   Formlar  İçin Özel   Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2016     YILI )
Bildirim veya formun   düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonundan     başlayarak İlk 10 Gün İçinde   Verilmesi Takip Eden 15 Gün   İçinde Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında Ceza Yok 260 TL 1.370 TL
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde       tespit edilenler hakkında Ceza Yok 137 TL 690 TL
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar hakkında Ceza Yok 69 TL 340 TL

 

Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen Beyannameler İçin Özel   Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2015     YILI )
Beyannamenin kanuni   verilme süresinin     sonundan başlayarak İlk 30 Gün İçinde   Verilmesi İkinci 30 Gün İçinde   Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı hakkında 130 TL 260 TL 1.300 TL
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan     çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında 66 TL 132 TL 660 TL
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar     hakkında 33 TL 66 TL 330 TL

 

Kanuni Süresinden   Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen     Bildirim ve   Formlar  İçin Özel   Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2015     YILI )
Bildirim veya formun   düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonundan     başlayarak İlk 10 Gün İçinde   Verilmesi Takip Eden 15 Gün   İçinde Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında Ceza Yok 260TL 1.300 TL
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde       tespit edilenler hakkında Ceza Yok 132 TL 660 TL
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar hakkında Ceza Yok 66TL 330 TL