Bülten 2012-54 Sağlık Hizmeti Sunucuları İle Optisyenlik Müesseselerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Düzenledikleri Faturalarda Süre

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,08.09.2012

BÜLTEN (E.Ö.2012-54)

SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI İLE OPTİSYENLİK MÜESSESELERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DÜZENLEDİKLERİ FATURALARDA SÜRE

 

8 Eylül 2012 gün ve 28405 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 418 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3 ncü maddesinde, sağlık hizmeti sunucuları ile optisyenlik müesseselerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenledikleri faturaların ne zaman düzenleneceği hükmedilmiştir.

Buna göre, sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme/protokol imzalayan sağlık hizmeti sunucuları (Sağlık hizmetini sunan ve/veya üreten; gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri) ile optisyenlik  (Göz doktoru tarafından tanısı konmuş hastalara, reçetelerine göre görme bozukluklarının giderilmesi veya hafifletilmesi için kullanılan optik gereçleri (gözlük, kontakt lens vb.) hazırlayan ve uygulayan )müesseselerinin çalışanlar, emekliler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere verdikleri sağlık hizmetleri nedeniyle adı geçen Kuruma ay sonunda tek bir fatura düzenleyebileceklerdir.