Haberler

Bazı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapan 424 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

21 Şubat 2013 gün ve 28566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 424 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ;

a-e-fatura uygulaması ile ilgili 397 VUK Genel Tebliğinde e fatura izni alınması konusunda

b-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan dağıtım lisansı alan elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinden ve organize sanayi bölgesi (OSB) tüzel kişiliklerinden; elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınması ve bunların bildirilmesi hakkındaki 420 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde bildirim sürelerinin değiştirilmesi konusunda,

değişiklikler yapılmıştır.

Ayrıca, Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşlarının Kıymetli Maden Alım/Satımında Belge Düzeni hakkında düzenleme yapılmıştır.

 

İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.