Bülten 2012-56 418 Sayılı VUK Genel Tebliği ile Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Listesine Yapılan İlaveler

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,09.09.2012

 

BÜLTEN (E.Ö.2012-56)

AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLER LİSTESİNE YAPILAN İLAVELER

Eylül 2012 gün ve 28405 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 418 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 nci maddesi ile, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 315 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden Maliye Bakanlığınca belirlenen 333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ekinde yer alan Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler listesine aşağıda yer alan satırlar eklenmiştir.

Bu genel tebliğde ayrıca, kullanıldıkları süreç gereği faydalı ömürleri bir yıldan fazla olmayan bakır ve bakır alaşımlarından ekstrüzyon ve soğuk çekme kalıplarının amortismana tabi iktisadi kıymet olarak dikkate alınmaması ve işletme malzemesi olarak değerlendirilip muhasebe kayıtlarına doğrudan gider olarak intikal ettirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

No

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

Faydalı Ömür (Yıl)

Normal Amortisman Oranı

    3.13.9.   Teşhis ve   tedavi cihazları (EKG, EMG, MRI, CT, Endoskopi cihazı, Endoskopik ameliyat   robotu v.b.)

5

20,00%
    3.13.16.   Hasta simülasyon   cihazı

5

20,00%

  3.87.     Optik   çerçeve ve camlardan deneme numunesi gözlükler

3

33,33%

  3.88.     Diğer   sınıflarda sayılmayan demirbaşlar

5

20,00%

    6.10.10.   Enerji üretim/çevrim gemileri, Enerji üretim/çevrim deniz aracı

15

6,66%

    6.10.11.   Balık Nakliye Gemisi

10

10,00%

  10.5.     Kazık   çakma makinesi

8

12,50%

69.       Havaalanı yer   hizmetlerinde kullanılan iktisadi kıymetler

 
  69.1.     Merdiven   aracı, merdiven çekilir

15

6,66%

  69.2.     Konveyör   aracı, konveyör

15

6,66%

  69.3.     Apron   Otobüsü

5

20,00%

  69.4.     Deicing   (buz çözme) aracı, foseptik aracı,su ikmal aracı, hasta nakil aracı, loader,   air starter aracı, bakım platformu

7

14,28%

  69.5.     Foseptik   tankı, su ikmal tankı

15

6,66%

  69.6.     Towbar, towbarless,   uçak traktörü

5

20,00%

  69.7.     Air   starter çekilir

6

16,66%

  69.8.     Yayın ve   anons sistemi, saat sistemi

10

10,00%

  69.9.     Bagaj konveyör   sistemi, 4 set yolcu köprüsü, havalandırma sistemleri,bina yönetim sistemi,   aydınlatma otomasyon sistemi,Uçuş bilgi sistemi

15

6,66%

  69.10.     400 Hz güç   sistemi, uçak yanaştırma sistemi, PCA Uçak Havalandırma Sistemi

20

5%

  69.11.     Uçak park   alanı ofis ekipmanı

10

10,00%

  69.12.     Yangın   alarm ve güvenlik sistemi

15

6,66%

  69.13.     Dahili   telefon sistemi

10

10,00%

  69.14.     Enerji   otomasyon sistemi

10

10,00%