Bülten 2012-47 2012 Ağustos Ayı Vergi Takvimi

Erdoğdu ÖZ

İstanbul,01.08.2012

BÜLTEN (E.Ö.2012-47)

2012 AĞUSTOS AYI VERGİ TAKVİMİ

 

 

Ay

İlk Tarih

Son Tarih

Konu

Ağustos 01/07/2012 02/08/2012 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  01/07/2012 03/08/2012 Haziran 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/07/2012 03/08/2012 Haziran 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/08/2012 09/08/2012 16-31 Temmuz 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/08/2012 10/08/2012 16-31 Temmuz 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2012 14/08/2012 2012 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
  01/08/2012 14/08/2012 2012 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
  01/08/2012 15/08/2012 Temmuz 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2012 15/08/2012 Temmuz 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2012 15/08/2012 Temmuz 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2012 15/08/2012 Temmuz 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2012 15/08/2012 Temmuz 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2012 15/08/2012 Temmuz 2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/08/2012 17/08/2012 2012 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
  01/08/2012 17/08/2012 2012 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
  01/08/2012 22/08/2012 Temmuz 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/08/2012 22/08/2012 Temmuz 2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/08/2012 22/08/2012 Temmuz 2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/08/2012 22/08/2012 Temmuz 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/08/2012 22/08/2012 Temmuz 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2012 22/08/2012 Temmuz 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2012 22/08/2012 Temmuz 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2012 22/08/2012 Temmuz 2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/08/2012 22/08/2012 Temmuz 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2012 22/08/2012 Temmuz 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2012 23/08/2012 Temmuz 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/08/2012 23/08/2012 Temmuz 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/08/2012 24/08/2012 Temmuz 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  01/08/2012 27/08/2012 Temmuz 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/08/2012 27/08/2012 Temmuz 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/08/2012 27/08/2012 Temmuz 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  16/08/2012 27/08/2012 1-15 Ağustos 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  16/08/2012 28/08/2012 1-15 Ağustos 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/08/2012 31/08/2012 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  01/08/2012 31/08/2012 Temmuz 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/08/2012 31/08/2012 Temmuz 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/08/2012 31/08/2012 Temmuz 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2012 01/10/2012 6111 Sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi