Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 6335 sayılı Kanun Yayınlandı

6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 Haziran 2012 gün ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. 

Bu kanuna ulaşmak için tıklayınız.