Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranı ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı Yeniden Belirlendi

19 Haziran 2012 gün ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de TC Merkez Bankasınca yayınlanan  vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ile  avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı tespit edilmiştir.

Bu oranlar aşağıda olup 19.06.2012 tarihinden  itibaren uygulanacaktır.

İlgili Tebliğ:

19 Haziran 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28328

TEBLİĞ

Türkiye    Cumhuriyet Merkez Bankasından:Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler    karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde    uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %16, avans işlemlerinde    uygulanacak faiz oranı ise yıllık %16,50 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Buna göre;

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK ORANLAR 19.06.2012′den itibaren
Reeskont İşlemlerinde

% 16,00

Avans İşlemlerinde

% 16,50

 

Daha önceki dönemlerde uygulanan oranlar aşağıdadır.

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK ORANLAR 30.12.2010′dan itibaren
Reeskont İşlemlerinde

% 14,00

Avans İşlemlerinde

% 15,00

 

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK ORANLAR 29.12.2011′den itibaren
Reeskont İşlemlerinde

% 17,00

Avans İşlemlerinde

% 17,75