Bülten 2012-40 Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranı ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı Yeniden Belirlendi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,19.06.2012

BÜLTEN (E.Ö. 2012/40)

REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENDİ

19 Haziran 2012 gün ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de TC Merkez Bankasınca yayınlanan  vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ile  avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı tespit edilmiştir.

Bu oranlar aşağıda olup 19.06.2012 tarihinden  itibaren uygulanacaktır.

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE
UYGULANACAK ORANLAR 19.06.2012′den itibaren
Reeskont İşlemlerinde

% 16,00

Avans İşlemlerinde

% 16,50

 

Daha önceki dönemlerde uygulanan oranlar aşağıdadır.

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE
UYGULANACAK ORANLAR 30.12.2010′dan   itibaren
Reeskont İşlemlerinde

% 14,00

Avans İşlemlerinde

% 15,00

 

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE
UYGULANACAK ORANLAR 29.12.2011′den   itibaren
Reeskont İşlemlerinde

% 17,00

Avans İşlemlerinde

% 17,75