Bülten 2012-38 Yeni Memur Katsayılarına Göre 2012 Yılında Uygulanacak Çocuk Yardımları,Kıdem Tazminatı ve Vergiden Müstesna Harcırahlar

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

erdogdu.oz@erdogduozymm.com

İstanbul,04.06.2012

BÜLTEN ( E.Ö. 2012/38 )

MEMUR MAAŞLARINA GÖRE HESAPLANACAK ÇOCUK YARDIMLARI, KIDEM TAZMİNATI VE VERGİDEN MÜSTESNA HARCIRAHLAR

(2012/7-8) Sayılı Bültenlerimize Ektir.

29 Aralık 2011 tarihli ve 28157 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Memur maaş katsayıları belirlenmişti.

10 Ocak 2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na gore bu oranlar tekrar tespit edilmiş ve (E.Ö.2012 /7-8) nolu bültenizle açıklanmıştır.

Bu defa; 01.06.2012 tarih ve 28310 sayılı RG’de yayınlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29/5/2012 Tarihli ve 2012/1 Sayılı Kararı ile yeniden belirlenen katsayılar gereğince ortaya çıkan değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

Dönem 01.01.2012   – 30.06.2012

01.07.2012 – 31.12.2012

Aylık   Katsayısı

0,068835

0,071589

Taban   Aylık Katsayısı

0,92105

0,9579

Yan Ödeme   Katsayısı

0,021827

0,0227

Katsayılarda yapılan bu değişiklik, bazı vergisel had ve oranları da değiştirmiştir. Bunlardan bazıları aşağıdadır.

1-Vergiden Müstesna Çocuk Yardımları

Ücretlilere ödenen çocuk zamları memurlara verilen çocuk parasını aşmamak koşuluyla gelir vergisine tabi değildir. (GVK Md.25/4).Çocuk parası istisnası en fazla iki çocuk için uygulanır. Her bir çocuk için uygulanacak miktar memur maaş katsayısının 250 gösterge rakamı (0-6 yaş grubundaki çocuklar için 500 gösterge rakamı) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Dönemi 0-6 YAŞ GRUBU İÇİN (TL)

DİĞER ÇOCUKLAR İÇİN (TL)

01.01.2012 – 30.06.2012

34,42

17,21

01.07.2012 – 31.12.2012

35,79

17,90

Bu miktarlardan fazla verilen çocuk yardımları ücret olarak vergiye tabi tutulur.

2-Kıdem Tazminatı

1475 ve 854 sayılı Kanun’lara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı Kanun’a göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz); (Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/7)

Kıdem tazminatı tavan tutarı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi kadardır.

Dönemi

Kıdem Tazminatı Tavanı TL

01.01.2012 – 30.06.2012

2.917,27

01.07.2012 – 31.12.2012

3.033,98

3-Harcırahlar

A-Yurtiçi harcırahlar

Brüt aylık   tutarı

Gelir vergisinden istisna gündelik tutarı

1.574,98   ve fazlası

43,50 TL

1.562,59 –   1.574,97

36,50 TL

1.411,16 –   1.562,58

33,50 TL

1.218,42 –   1.411,15

31,00 TL

984,03 –   1.218,41

28,00 TL

984,02 ve   daha aşağısı

27,00 TL

B-Yurtdışı Harcırahlar

Gelir dilimleri (Brüt aylık tutarı, TL)

Ülkeler/   Para birimi

I. grup

(1.574,98ve fazlası)

II. grup

(1.562,59 – 1.574,97)

III. grup

(1.376,74 – 1.562,58)

IV. grup

(984,03 – 1.376,73)

V. grup

(984,02 ve

daha aşağısı)

ABD (ABD   Doları)

182

146

117

110

93

Almanya   (Euro)

164

131

105

99

83

Avustralya   (Avustralya Doları)

283

227

181

171

143

Avusturya   (Euro)

166

132

106

100

84

Belçika   (Euro)

161

128

103

97

81

Danimarka   (Danimarka Kronu)

1.238

988

791

746

627

Finlandiya   (Euro)

148

119

95

90

74

Fransa   (Euro)

160

127

102

96

81

Hollanda   (Euro)

156

125

100

94

80

İngiltere   (Sterlin)

115

91

74

69

59

İrlanda   (Euro)

155

124

99

94

78

İspanya   (Euro)

158

126

101

95

80

İsveç   (İsveç Kronu)

1.359

1.085

867

819

687

İsviçre   (İsviçre Frangı)

283

226

181

171

143

İtalya   (Euro)

152

122

98

92

77

Japonya   (Japon Yeni)

31.405

25.127

20.118

18.901

15.914

Kanada   (Kanada Doları)

244

195

156

147

125

Kuveyt   (Kuveyt Dinarı)

50

40

33

31

25

Lüksemburg   (Euro)

161

128

103

97

82

Norveç   (Norveç Kronu)

1.193

952

762

719

604

Portekiz   (Euro)

155

124

99

93

78

Suudi   Arabistan

(Suudi   Arabistan Riyali)

617

492

395

372

313

Yunanistan   (Euro)

158

126

101

95

80

Kosova   (Euro)

123

98

78

74

63

Diğer AB   Ülkeleri (Euro)

127

101

81

76

65

Diğer   Ülkeler (ABD Doları)

157

125

100

95

80