Bülten 2012-37 2012 Haziran Ayı Vergi Takvimi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,01.06.2012

BÜLTEN(E.Ö.2012/ 37)

2012 YILI HAZİRAN AYI VERGİ TAKVİMİ

Haziran 01/06/2012 11/06/2012 16-31   Mayıs 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012 11/06/2012 16-31   Mayıs 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/06/2012 15/06/2012 Mayıs 2012   Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin   Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012 15/06/2012 Mayıs 2012   Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012 15/06/2012 Mayıs 2012   Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin   (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012 15/06/2012 Mayıs 2012   Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012 15/06/2012 Mayıs 2012   Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012 15/06/2012 Mayıs 2012   Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/06/2012 20/06/2012 Mayıs 2012   Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/06/2012 20/06/2012 Mayıs 2012   Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/06/2012 20/06/2012 Mayıs 2012   Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/06/2012 20/06/2012 Mayıs 2012   Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV   Bildirim Formu
01/06/2012 20/06/2012 Mayıs 2012   Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset   ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012 20/06/2012 Mayıs 2012   Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012 20/06/2012 Mayıs 2012   Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012 20/06/2012 Mayıs 2012   Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/06/2012 20/06/2012 Mayıs 2012   Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012 20/06/2012 Mayıs 2012   Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012 25/06/2012 Mayıs 2012   Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/06/2012 25/06/2012 Mayıs 2012   Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/06/2012 25/06/2012 Mayıs 2012   Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile   Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga   Vergisinin Beyanı
16/06/2012 25/06/2012 1-15   Haziran 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012 26/06/2012 Mayıs 2012   Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Ödemesi
01/06/2012 26/06/2012 Mayıs 2012   Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/06/2012 26/06/2012 Mayıs 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
16/06/2012 26/06/2012 1-15   Haziran 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/06/2012 02/07/2012 Basit   Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/06/2012 02/07/2012 Mayıs 2012   Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/06/2012 02/07/2012 Mayıs 2012   Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/06/2012 02/07/2012 Mayıs 2012   Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2012 31/07/2012 6111   Sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi   Gereken 8. Taksit Ödemesi