Mükellef Bilgileri Bildiriminin verilme süresi 29.06.2012 tarihine uzatıldı

31 Mayıs 2012 gününe kadar verilmesi gereken mükellef bilgileri bildirim süresi Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 53 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 29.06.2012 günü saat 24.00′ e kadar uzatıldı.

İlgili sirküler aşağıdadır.

 

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 53

Konusu:              31.05.2012 tarihine kadar verilmesi gereken Mükellef Bilgileri Bildiriminin verilme süresinin uzatılmasına dair açıklama.

Tarihi:                 28.05.2012

Sayısı :                 VUK – 53 / 2012- 3 / Mükellef Bilgileri Bildirimi – 01

İlgili maddeler:   213 Sayılı VUK Mükerrer 28 ve Mükerrer 257’nci maddesi.

1- Giriş:

413 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca alınan Mükellef Bilgileri Bildiriminin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması:

Bilindiği üzere, 413 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; bildirim verme süresinin başladığı gün olan 1 Nisan tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil) tüm kurumlar vergisi mükellefleri ile kazancı basit usulde tespit edilenler hariç ticari kazanç, zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükelleflerince merkez ve her bir şube için ayrı ayrı verilmesi zorunlu olan bildirimin 31 Mayıs günü akşamı saat 24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle verilebileceği açıklanmıştı.

Ancak, yoğun iş yükü nedeniyle meslek odaları, meslek mensupları ve mükelleflerin taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda; Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 31 Mayıs 2012 tarihine kadar verilmesi gereken 2011 dönemine ilişkin Mükellef Bilgileri Bildiriminin verilme süresi 29.06.2012 günü saat 24:00’e kadar uzatılmıştır.

3- Sonuç:

Buna göre, 2011 dönemine ilişkin Mükellef Bilgileri Bildirimi 29.06.2012 günü saat 24:00’e kadar verilebilecektir.

Duyurulur.

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı