Gelir İdaresi Başkanlığınca; Mükellef Bilgileri Bildirimi Hakkında Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan duyuruda, 31 Mayıs 2012 gününe kadar bildirilmesi gereken” Mükellef Bilgileri Bildirimi” doldurulması sırasınada bazı bilgilerin yanlış ve hatalı olduğu konusunda duyuru yapılmıştır.

Duyuru aşağıdadır.

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere 20/01/2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 413 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mükelleflere ait verilerin güncel olarak takip edilebilmesi amacıyla her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarih aralığında “Mükellef Bilgileri Bildirimi” doldurulması zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda şu ana kadar alınan bildirimlerde mükelleflerimizden bazılarının özellikle “faaliyet kodları”nı yanlış veya hatalı girdikleri tespit edilmiştir. Buna göre, söz konusu bildirimleri belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükelleflerin sonradan herhangi bir problem ile karşılaşmamaları için, bildirimlerin doldurulması sırasında gerekli özeni göstermeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.