23 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı

22 Mayıs 2012 gün ve 28300 sayılı Resmi Gazete’de 23 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayınlandı.

Bu tebliğe göre;

A) TAŞIT ARAÇLARI BİLDİRİM FORMU

 ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi kara nakil araçlarını imal eden veya satmak üzere ithal edenlerin, ilk iktisap kapsamı dışında ÖTV uygulamaksızın yurt içine satışını yaptıkları araçlarla ilgili olarak (EK:1) numaralı “Taşıt Araçları Bildirim Formu”nu, faturayı düzenledikleri gün sonuna kadar internet vergi dairelerine göndermeleri uygun görülmüştür. 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren bu kapsamda fatura düzenlenecek araçlar için “Taşıt Araçları Bildirim Formu”nun faturanın düzenlendiği gün sonuna kadar internet vergi dairelerine gönderilmesi zorunludur.

 B) 6 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 ÖTV’si sıfırlanmış deniz yakıtı ile ilgili 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde 22 Mayıs 2012 tarihinden  itibaren geçerli olmak üzere bazı tanımlarda ve hükümlerde değişiklik yapılmıştır. değişiklikler yapılmıştır.

 Tebliğin ekindeki (EK:1) ve (EK:2) numaralı yakıt talep formu ve taahhütnameleri bu Tebliğ ekinde yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

 C) 22 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 22 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde 22 Mayıs itibaren geçerli olmak üzere  değişiklikler yapılmıştır.

 Bu değişiklikler,

 Motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin merkez ve şubelerinde düzenledikleri 2A numaralı ÖTV beyannamesini internet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda gönderebilmeleri esaslarını kapsamaktadır.

 Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız