GVK Geçici Md.67 Kapsamında Türev Ürün Gelirlerinin Vergilendirilmesi GVK GT 282

19 Ocak 2012 gün ve 28178 sayılı Resmi Gazete’de 282 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğ yayımlandı.

Bu Tebliğde, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

Forward sözleşmeleri, Swap işlemleri (para swapı,faiz swapı), opsiyon sözleşmeleri, vadeli işlem ve opsiyon borsası işlemleri ve aracı kuruluş varant işlemlerinin  vergilendirilmesine ilişkin temel esaslar açıklanmaktadır.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için burayı tıklayınız