Türev Ürünlerin Vergilendirilmesine İlişkin 89 Seri Nolu Gider Vergisi (BSMV) Genel Tebliği

19 Ocak 2012 gün ve 28178 sayılı Resmi Gazete’de 89 Seri Nolu Gider Vergisi (BSMV) Genel Tebliği yayımlandı.

Bu Tebliğin konusunu, türev ürünlere ilişkin işlemler ile diğer bazı sermaye piyasası işlemlerinin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır.

 Söz konusu tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.Tıklayınız.