Haberler

2011 Yılı Sonunda Yapılacak Değerlendirmelere Esas Alınacak Kurlar 412 Nolu VUK Genel Tebliği İle Belirlendi.

20.01.2012 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 412 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul KAanunu gereğince 2011 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlara ilişkin hususlara yer verilmiştir.

Bu kurların bir kısmı 2012-3 Nolu Bültenimizde yayımlanmıştı.

 

Söz konusu Genel Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.