Haberler

Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği 11 Yayınlandı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 11)

15 Şubat 2017 gün ve 29980 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:11)” de yer alan konular özet halinde aşağıdadır.

1-Kısmi Tevkifat

Kısmi tevkifata tabi ve tabi olmayan mükellefler, fazla ve yersiz tevkif edilen vergilerin iadesi, kısmi tevkifat iadesinde mahsup işlemleri.

2- İhracat İadesi

Roaming istisnasının tevsiki, ihraç kayıtlı teslimlerde imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişiklik, dahilde işleme,

3- İstisnalar

Serbest Bölgelerde verilen hizmetler ile bu bölgelere ilişkin yük taşıma işleri

4-İndirimli Oran

Konut Teslimleri ve İnşaat Taahhüt İşeri, izleyen yıl içerisinde talep edilen nakden/mahsuben iade tutarlarının hesaplanması, iade hesabına dahil edilebilecek yüklenilen kdv (İnşaat), mahsuben iade talebi YMM raporu, mahsup talebinin doğalgaz borçları ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri elektrik, su, doğalgaz, internet hizmetleri, altyapı katılım payları ve aidatlara ilişkin borçlarına yapılması, Aynı işlem dolayısıyla, tevkifat ve indirimli oran uygulamaları nedeniyle KDV iade alacağı, vergi inceleme raporuna göre mahsuben iade,

5-İndirim

Davalı faturaların, düzenlenmeyen faturanın alıcı tarafından noter ihtarnamesi ile istenilmesi nedeniyle KDV indirimi, sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indirimi,

6-KDV İadesi

DİİB kapsamında iade, YMM raporunun 6 aylık sürede verilmemesi nedeniyle teminatın çözülme işlemi, artırımlı teminat uygulaması, iade raporundaki eksikliklerin giderilmemesinde yapılacak işlemler.

İlgili genel tebliğe ulaşmak  için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,16.02.2017