Pratik Bilgiler

Yemek İstisnası

Yemek İstisnası

2019 Yılı

İstisna

Tutarı

TL

2020 Yılı

İstisna

Tutarı

TL

2021 Yılı

İstisna

Tutarı

TL

2022 Yılı

İstisna

Tutarı

TL

İşverenlerce, iş yerinde veya iş yerinin eklentilerinde yemek verilmeyen   durumlarda, yemek bedelinin işverenlerce, yemek verme hizmetini sağlayan   mükelleflere(örneğin ticket card servislerine ) yapılması halinde 19,00+1,52 KDV=20,52 23,00+1,84 KDV=24,84 25,00+0,25 KDV=25,25 34,00+2,72 KDV  =36.72

Bu miktardan fazla ödenen yemek bedelleri netten brüte gidilerek ücret olarak vergilendirilir.