Yemek İstisnası

Yemek İstisnası

2018 Yılı

İstisna Tutarı

TL

2019 Yılı

İstisna Tutarı

TL

2020 Yılı

İstisna Tutarı

TL

İşverenlerce, iş yerinde veya iş yerinin eklentilerinde yemek verilmeyen   durumlarda, yemek bedelinin işverenlerce, yemek verme hizmetini sağlayan   mükelleflere(örneğin ticket card servislerine ) yapılması halinde 16,00+1,28 KDV=17,28 19,00+1,52 KDV=20,52 23,00+1,84 KDV=24,84

Bu miktardan fazla ödenen yemek bedelleri netten brüte gidilerek ücret olarak vergilendirilir.