Pratik Bilgiler

Vergi Cezaları Usulsüzlük

Usulsüzlük Cezaları

2021 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

2022 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

Birinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 240 320
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 140 190
3 – İkinci sınıf tüccarlar 70 95
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 32 43
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 19 25
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 9 12
İkinci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri 130 170
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 70 95
3 – İkinci sınıf tüccarlar 32 43
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 19 25
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 9 12
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5 6,80