Vergi Cezaları Usulsüzlük

Usulsüzlük Cezası

Madde 352-Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) 2018 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)  2019 Yılında Uygulanacak Miktar(TL  2020 Yılında Uygulanacak Miktar(TL
Birinci derece usulsüzlükler    
1- Sermaye şirketleri 148,00 180,00 220,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest   meslek erbabı 90,00 110,00 130,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 45,00 55,00 67,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi   olanlar 21,00 25,00 30,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 12,00 14,80 18,00
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5,70 7,00 8,50
İkinci derece usulsüzlükler    
1- Sermaye şirketleri 80,00 98,00 120,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest   meslek erbabı 45,00 55,00 67,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 21,00 25,00 30,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi   olanlar 12,00 14,80 18,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5,70 7,00 8,50
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 3,00 3,90 4,70