Vergi Cezaları Usulsüzlük

Usulsüzlük Cezaları

2020 Yılında

Uygulanan

Tutar(TL)

2021 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

Birinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 220 240
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 130 140
3 – İkinci sınıf tüccarlar 67 70
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 30 32
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 18 19
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 8,50 9
İkinci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri 120 130
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 67 70
3 – İkinci sınıf tüccarlar 30 32
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 18 19
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 8,50 9
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 4,70 5