Vergi İnceleme Raporları Değerlendirme Yönetmeliği

 

646 sayılı KHK ile yapılan düzenleme dikkate alınarak 31 Ekim 2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmi Gazetede “Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Teşekkülü İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” yayımlandı.

Söz konusu Yönetmelikte vergi müfettişleri ve vergi incelemeye yetkili kılınan diğer memurlarca düzenlenen Raporların uygulamaya konulmadan önce Rapor Değerlendirme, Merkezi Rapor Değerlendirme ve Vergi Dairesi Başkanlığı ve Üst Rapor Değerlendirme Komisyonları tarafından okunmasına ilişkin kurallar yer almaktadır.

Vergi Müfettişleri tarafından yapılan vergi incelemeleri neticesinde, bir vergi türü ve vergilendirme dönemi için düzenlenen vergi inceleme raporunda tarhı öngörülen vergi tutarının, 10 milyon TL’yi aşması halinde, söz konusu rapor, doğrudan Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilecektir. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır.