Haberler

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonları Yönetmenliği Yeniden Düzenlendi

646 sayılı KHK ile vergi denetiminin yeniden düzenlenmesi sonucunda, Maliye Bakanlığı’nca Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği’de yeniden düzenlenerek 31 Ekim 2011 Tarihli ve 28101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelikle 3/2/1999 tarihli ve 23600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği de yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu yönetmelikte Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonlarının kapsamı, oluşumu  ve uzlaşmanın yapılması açıklanmaktadır.

Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.