Pratik Bilgiler

Sigorta Primine Esas Ücretler

SİGORTA PRİMİNE ESAS AYLIK KAZANCIN ALT VE ÜST SINIRI

5510 Kanunu’na göre, alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 (2016 ve daha önceki yıllarda 6,5) katıdır. Buna göre  yıllar itibariyle aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

2022 YILI PRİME ESAS     KAZANÇ TUTARLARI
DÖNEM ALT SINIR ÜST SINIR
Günlük Aylık Günlük Aylık
01.01.2022 -31.12.2022 166,80 5.004,00 1.251,00 37.530,00

 

2021 YILI PRİME ESAS     KAZANÇ TUTARLARI
DÖNEM ALT SINIR ÜST SINIR
Günlük Aylık Günlük Aylık
01.01.2021 -31.12.2021 119,25 3.577,50 894,37 26.831,25