Veraset ve İntikal V. İstisna ve Oranları

Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları

İstisna Konusu İstisna Tutarı TL 2020 İstisna Tutarı TL 2021
Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 306.603 334.534
Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 613.582 669.479
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.060 7.703
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.060 7.703

Verginin oranları

Matrah 2020 Yılı Matrah 2021 Yılı Veraseten İntikallerde Vergi Oranı% İvazsız  İntikallerde Vergi Oranı %
İlk 350.000 TL için İlk 380.000 TL için 1 10
Sonra gelen 850.000 TL için Sonra gelen 900.000 TL için 3 15
Sonra gelen 1.800.000 TL için Sonra gelen 1.900.000 TL için 5 20
Sonra gelen 3.300.000 TL için Sonra gelen 3.600.000 TL için 7 25
Matrahın 6.300.000 TL’yi aşan bölümü için Matrahın 6.780.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30