Veraset ve İntikal V. İstisna ve Oranları

Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları

İstisna Konusu İstisna Tutarı TL 2019 İstisna Tutarı TL 2020
Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 306.603
Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 613.582
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760 7.060
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5.760 7.060

Verginin oranları

Matrah 2019 Yılı Matrah 2020 Yılı Verasetenİntikallerde Vergi Oranı% İvazsız  İntikallerde Vergi Oranı %
İlk 290.000 TL için İlk 350.000 TL için 1 10
Sonra gelen 700.000 TL için Sonra gelen 850.000 TL için 3 15
Sonra gelen 1.500.000 TL için Sonra gelen 1.800.000 TL için 5 20
Sonra gelen 2.700.000 TL için Sonra gelen 3.300.000 TL için 7 25
Matrahın 5.190.000 TL’yi aşan bölümü için Matrahın 6.300.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30