Pratik Bilgiler

Veraset ve İntikal V. İstisna ve Oranları

Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları

İstisna Konusu İstisna Tutarı TL 2021 İstisna Tutarı TL 2022
Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 455.635
Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 911.830
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 10.491
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 10.491

Verginin oranları

Matrah 2021 Yılı Matrah 2022 Yılı Veraseten İntikallerde Vergi Oranı% İvazsız  İntikallerde Vergi Oranı %
İlk 380.000 TL için İlk 500.000 TL için 1 10
Sonra gelen 900.000 TL için Sonra gelen 1.200.000 TL için 3 15
Sonra gelen 1.900.000 TL için Sonra gelen 2.500.000 TL için 5 20
Sonra gelen 3.600.000 TL için Sonra gelen 4.900.000 TL için 7 25
Matrahın 6.780.000 TL’yi aşan bölümü için Matrahın 9.100.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30