GV Değer Artış Kazanç İstisnası

Değer Artış  Kazanç İstisnası

 

2016 Yılı İstisna Tutarı TL 2017 Yılı İstisna Tutarı   TL 2018 Yılı İstisna Tutarı TL 2019  Yılı İstisna Tutarı     TL 2020  Yılı İstisna Tutarı  TL
Mükerrer 80 İnci Maddede Yer Alan Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç) 11.000  11.000 12.000 14.800 18.000