ÇVÖA Temettü Oranları

TEMETTÜLER ÜZERİNDEN KAYNAK DEVLETTE ALINACAK VERGİ   ORANLARI

 
TARAF   DEVLET SERMAYE   PAYI (%) VERGİ   ORANI (%)  
 
 
 
       
1.   AVUSTURYA En az 25   ise 25  
Tüm diğer   durumlarda 35  
       
AVUSTURYA   (REVİZE) Türkiye   için; 5  
a) En az   25 ise (Avusturya’da vergiden istisna edilmesi koşuluyla)  
b) Tüm   diğer durumlarda 15  
Avusturya   için; 5  
a) En az   25 ise  
b) Tüm   diğer durumlarda 15  
       
2. NORVEÇ En az 25   ise Türkiye’de 25  
Norveç’de 20  
Tüm diğer   durumlarda Türkiye’de 30  
Norveç’de 25  
       
NORVEÇ   (REVİZE) En az 20   ise 5  
Norveç   yönünden Devlet Emeklilik Fonu ,Türkiye yönünden Sosyal Güvenlik Fonu   tarafından elde edilmesi durumunda    
5  
   
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
3. GÜNEY   KORE En az 25   ise 15  
Tüm diğer   durumlarda 20  
       
4. ÜRDÜN En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
5. TUNUS En az 25   ise 12  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
6. ROMANYA Tüm   durumlarda 15  
       
7.   HOLLANDA (I) En az 25   ise 15  
Tüm diğer   durumlarda 20  
       
8.   PAKİSTAN En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
9.   İNGİLTERE En az 25   ise ( Oy hakkının ) 15  
Tüm diğer   durumlarda 20  
       
10.   FİNLANDİYA En az 25   ise 15  
Tüm diğer   durumlarda 20  
       
11.   K.K.T.C. En az 25   ise 15  
Tüm diğer   durumlarda 20  
       
12. FRANSA En az 10   ise 15  
Tüm diğer   durumlarda 20  
       
13.   ALMANYA (FESHEDİLEN) En az 10   ise 15  
Tüm diğer   durumlarda 20  
       
ALMANYA   (YENİ) En az 25   ise 5  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
14. İSVEÇ En az 25   ise 15  
Tüm diğer   durumlarda 20  
       
15.   BELÇİKA (II) En az 10   ise 15  
Tüm diğer   durumlarda 20  
       
16.   DANİMARKA En az 25   ise 15  
Tüm diğer   durumlarda 20  
       
17. İTALYA Tüm   durumlarda 15  
       
18.   JAPONYA (III) En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
19. B.A.E   (IV) En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 12  
       
20.   MACARİSTAN En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
21.   KAZAKİSTAN Tüm   durumlarda 10  
       
22.   MAKEDONYA En az 25   ise 5  
Tüm diğer   durumlarda 10  
       
23.   ARNAVUTLUK En az 25   ise 5  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
24.   CEZAYİR Tüm   durumlarda 12  
       
25.   MOĞOLİSTAN Tüm   durumlarda 10  
       
26.   HİNDİSTAN Tüm   durumlarda 15  
       
27.   MALEZYA En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
28. MISIR En az 25   ise 5  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
29. ÇİN   HALK CUMHURİYETİ Tüm   durumlarda 10  
       
30.   POLONYA En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
31.   TÜRKMENİSTAN Tüm   durumlarda 10  
       
32.   AZERBAYCAN Tüm   durumlarda 12  
       
33.   BULGARİSTAN En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
34.   ÖZBEKİSTAN Tüm   durumlarda 10  
       
35. A.B.D En az 10   ise ( Oy hakkının ) 15  
Tüm diğer   durumlarda 20  
       
36. BEYAZ   RUSYA En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
37.   UKRAYNA En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
38. İSRAİL Tüm   durumlarda 10  
       
39.   SLOVAKYA En az 25   ise 5  
Tüm diğer   durumlarda 10  
       
40. KUVEYT Tüm   durumlarda 10  
       
41. RUSYA Tüm   durumlarda 10  
       
42.   ENDONEZYA En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
43.   LİTVANYA Tüm   durumlarda 10  
       
44.   HIRVATİSTAN Tüm   durumlarda 10  
       
45.   MOLDOVA En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
46.   SİNGAPUR (V) En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
47.   KIRGIZİSTAN Tüm   durumlarda 10  
       
48.   TACİKİSTAN Tüm   durumlarda 10  
       
49. ÇEK   CUMHURİYETİ Tüm   durumlarda 10  
       
50.   İSPANYA Türkiye   için ; 5  
 
a) En az   25 ise
  ( 5inci fıkrada belirtilen şekilde vergiye tabi tutulmuş
  olan kazançlardan ödenen temettülerden )
 
 
b) Tüm   diğer durumlarda 15  
İspanya   için ;    
a) En az   25 ise 5  
b) Tüm   diğer durumlarda 15  
       
51.   BANGLADEŞ Tüm   durumlarda 10  
       
52.   LETONYA Tüm   durumlarda 10  
       
53.   SLOVENYA Tüm   durumlarda 10  
       
54.   YUNANİSTAN Tüm   durumlarda 15  
       
55. SURİYE Tüm   durumlarda 10  
       
56.   TAYLAND En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
57.   LÜKSEMBURG Türkiye   için ; 10  
 
a) En az   25 ise  
b) Tüm   diğer durumlarda 20  
Lüksemburg   için ; 5  
 
a) En az   25 ise  
b) Tüm   diğer durumlarda 20  
       
58. SUDAN Tüm   durumlarda 10  
       
59.   ESTONYA Tüm   durumlarda 10  
       
60. İRAN En az 25   ise 15  
Tüm diğer   durumlarda 20  
       
61. FAS En az 25   ise 7  
Tüm diğer   durumlarda 10  
       
62. LÜBNAN En az 15   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
63. GÜNEY   AFRİKA CUMHURİYETİ En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
64.   PORTEKİZ En az 25   ise 5  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
65.   SIRBİSTAN VE KARADAĞ En az 25   ise 5  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
66.   ETİYOPYA Tüm   durumlarda 10  
       
67.   BAHREYN En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
68. KATAR En az 25   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
69. BOSNA   HERSEK En az 25   ise 5  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
70. SUUDİ   ARABİSTAN (VI) En az 20   ise 5  
Tüm diğer   durumlarda 10  
       
71.   GÜRCİSTAN Tüm   durumlarda 10  
       
72. UMMAN En az 15   ise 10  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
73. YEMEN Tüm   durumlarda 10  
       
74.   İRLANDA Türkiye   için ; 5  
 
a) En az   25 ise ( Oy hakkının ) ( 5inci fıkrada belirtilen şekilde vergiye tabi   tutulmuş olan kazançlardan ödenen temettülerden )  
b) En az   25 ise 10  
c) Tüm   diğer durumlarda 15  
İrlanda   için ; 5  
 
a) En az   25 ise ( Oy hakkının )  
b) Tüm   diğer durumlarda 15  
       
75. YENİ   ZELANDA En az 25   ise 5  
Tüm diğer   durumlarda 15  
       
76. KANADA En az 10   ise ( Oy hakkının ) 15  
Tüm diğer   durumlarda 20  
       
(I) Protokol hükümlerine göre; 10.   maddenin 2.fıkrasının a) bendi hükümlerinden sapma olarak Hollanda’da iştirak   kazançları uygulandığı sürece vergi oranı azami Holanda’da % 5, Türkiye’de %   10 olacaktır.
  (II) Protokol hükümlerine göre Belçika’da azami % 5, Türkiye’de %10 olarak   uygulanacaktır.
  (III) Protokolde belirtilen şartlarla vergi oranları Türkiye’de sırası ile   %15 ve %20 olarak uygulanacaktır.
  (IV) Temettü elde edenin diğer Akit Devletin Hükümeti veya tamamı diğer Akit   Devlete veya politik alt bölümlerine, mahalli idarelerine ait bir kamu   kuruluşa ait olması halinde % 5 uygulanacaktır.
  (V) Singapur mukimi bir şirket tarafından bir Türkiye mukimine ödenen   temettüler yürürlükteki Singapur mevzuatına göre vergiye tabi   tutulmayacaktır.
  (VI) Temettünün gerçek lehdarı Merkez Bankası veya tamamı devlete ait bir   tüzel kişi ise %5 uygulanacaktır.