Pratik Bilgiler

ÇVÖA Temettü Oranları

TEMETTÜLER ÜZERİNDEN KAYNAK DEVLETTE ALINACAK VERGİ ORANLARI
TARAF DEVLET SERMAYE PAYI (%)          VERGİ ORANI (%)
1. AVUSTURYA En az 25 ise 25
Tüm diğer durumlarda 35
   AVUSTURYA (REVİZE) Türkiye için; 5
a) En az 25 ise  (Avusturya’da vergiden istisna edilmesi koşuluyla)
b) Tüm diğer durumlarda 15
Avusturya için; 5
a) En az 25 ise
b) Tüm diğer durumlarda 15
2. NORVEÇ En az 25 ise                                       Türkiye’de 25
                                                          Norveç’de 20
Tüm diğer durumlarda                        Türkiye’de 30
                                                          Norveç’de 25
   NORVEÇ (REVİZE) En az 20 ise 5
Norveç yönünden Devlet Emeklilik Fonu ,Türkiye yönünden Sosyal Güvenlik Fonu tarafından elde edilmesi durumunda
5
Tüm diğer durumlarda 15
3. GÜNEY KORE En az 25 ise 15
Tüm diğer durumlarda 20
4. ÜRDÜN En az 25 ise 10
Tüm diğer durumlarda 15
5. TUNUS En az 25 ise 12
Tüm diğer durumlarda 15
6. ROMANYA Tüm durumlarda 15
7. HOLLANDA (I) En az 25 ise 15
Tüm diğer durumlarda 20
8. PAKİSTAN En az 25 ise 10
Tüm diğer durumlarda 15
9. İNGİLTERE En az 25 ise  ( Oy hakkının ) 15
Tüm diğer durumlarda 20
10. FİNLANDİYA En az 25 ise 15
Tüm diğer durumlarda 20
   FİNLANDİYA (REVİZE) En az 25 ise 5
Tüm diğer durumlarda 15
11. K.K.T.C. En az 25 ise 15
Tüm diğer durumlarda 20
12. FRANSA En az 10 ise 15
Tüm diğer durumlarda 20
13. ALMANYA (FESHEDİLEN) En az 10 ise 15
Tüm diğer durumlarda 20
     ALMANYA (YENİ) En az 25 ise 5
Tüm diğer durumlarda 15
14. İSVEÇ En az 25 ise 15
Tüm diğer durumlarda 20
15. BELÇİKA (II) En az 10 ise 15
Tüm diğer durumlarda 20
16. DANİMARKA En az 25 ise 15
Tüm diğer durumlarda 20
17. İTALYA Tüm durumlarda 15
18. JAPONYA  (III) En az 25 ise 10
Tüm diğer durumlarda 15
19. B.A.E (IV) En az 25 ise 10
Tüm diğer durumlarda 12
20. MACARİSTAN En az 25 ise 10
Tüm diğer durumlarda 15
21. KAZAKİSTAN Tüm durumlarda 10
22. MAKEDONYA En az 25 ise 5
Tüm diğer durumlarda 10
23. ARNAVUTLUK En az 25 ise 5
Tüm diğer durumlarda 15
24. CEZAYİR Tüm durumlarda 12
25. MOĞOLİSTAN Tüm durumlarda 10
26. HİNDİSTAN Tüm durumlarda 15
27. MALEZYA En az 25 ise 10
Tüm diğer durumlarda 15
28. MISIR En az 25 ise 5
Tüm diğer durumlarda 15
29. ÇİN HALK CUMHURİYETİ Tüm durumlarda 10
30. POLONYA En az 25 ise 10
Tüm diğer durumlarda 15
31. TÜRKMENİSTAN Tüm durumlarda 10
32. AZERBAYCAN Tüm durumlarda 12
33. BULGARİSTAN En az 25  ise 10
Tüm diğer durumlarda 15
34. ÖZBEKİSTAN Tüm durumlarda 10
35. A.B.D En az 10  ise  ( Oy hakkının ) 15
Tüm diğer durumlarda 20
36. BEYAZ RUSYA En az 25  ise 10
Tüm diğer durumlarda 15
37. UKRAYNA En az 25  ise 10
Tüm diğer durumlarda 15
38. İSRAİL Tüm  durumlarda 10
39. SLOVAKYA En az 25  ise 5
Tüm diğer durumlarda 10
40. KUVEYT Tüm  durumlarda 10
41. RUSYA Tüm  durumlarda 10
42. ENDONEZYA En az 25  ise 10
Tüm diğer durumlarda 15
43. LİTVANYA Tüm  durumlarda 10
44. HIRVATİSTAN Tüm  durumlarda 10
45. MOLDOVA En az 25  ise 10
Tüm diğer durumlarda 15
46. SİNGAPUR  (V) En az 25  ise 10
Tüm diğer durumlarda 15
47. KIRGIZİSTAN Tüm durumlarda 10
48. TACİKİSTAN Tüm durumlarda 10
49. ÇEK CUMHURİYETİ Tüm durumlarda 10
50. İSPANYA Türkiye için ; 5
a) En az 25  ise
( 5inci fıkrada belirtilen şekilde vergiye tabi tutulmuş olan kazançlardan ödenen temettülerden )
b) Tüm diğer durumlarda 15
İspanya için ;
a) En az 25  ise 5
b) Tüm diğer durumlarda 15
51. BANGLADEŞ Tüm durumlarda 10
52. LETONYA Tüm durumlarda 10
53. SLOVENYA Tüm durumlarda 10
54. YUNANİSTAN Tüm durumlarda 15
55. SURİYE Tüm durumlarda 10
56. TAYLAND En az 25  ise 10
Tüm diğer durumlarda 15
57. LÜKSEMBURG Türkiye için ; 10
a) En az 25  ise
b) Tüm diğer durumlarda 20
Lüksemburg için ; 5
a) En az 25  ise
b) Tüm diğer durumlarda 20
58. SUDAN Tüm durumlarda 10
59. ESTONYA Tüm durumlarda 10
60. İRAN En az 25  ise 15
Tüm diğer durumlarda 20
61. FAS En az 25  ise 7
Tüm diğer durumlarda 10
62. LÜBNAN En az 15  ise 10
Tüm diğer durumlarda 15
63. GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ En az 25  ise 10
Tüm diğer durumlarda 15
64. PORTEKİZ En az 25  ise 5
Tüm diğer durumlarda 15
65. SIRBİSTAN VE KARADAĞ En az 25  ise 5
Tüm diğer durumlarda 15
66. ETİYOPYA Tüm durumlarda 10
67. BAHREYN En az 25  ise 10
Tüm diğer durumlarda 15
68. KATAR En az 25  ise 10
Tüm diğer durumlarda 15
KATAR(REVİZE) En az 20  ise

Diğer Akit Devletin Hükümeti veya tamamı Hükümete ya da

politik alt bölümlerine veya mahalli idarelerine ait olan bir kamu

kurumu ise;

5
Tüm diğer durumlarda 10
69. BOSNA HERSEK En az 25  ise 5
Tüm diğer durumlarda 15
70. SUUDİ ARABİSTAN (VI) En az 20  ise 5
Tüm diğer durumlarda 10
71. GÜRCİSTAN Tüm durumlarda 10
72. UMMAN En az 15  ise 10
Tüm diğer durumlarda 15
73. YEMEN Tüm durumlarda 10
74. İRLANDA Türkiye için ; 5
a) En az 25  ise ( Oy hakkının ) ( 5inci fıkrada belirtilen şekilde vergiye tabi tutulmuş
olan kazançlardan ödenen temettülerden )
b) En az 25  ise 10
c) Tüm diğer durumlarda 15
İrlanda için ; 5
a) En az 25  ise  ( Oy hakkının )
b) Tüm diğer durumlarda 15
75. YENİ ZELANDA En az 25 ise 5
Tüm diğer durumlarda 15
76. KANADA En az 10  ise ( Oy hakkının ) 15
Tüm diğer durumlarda 20
77. İSVİÇRE En az 20 ise 5
Tüm diğer durumlarda 15
78. BREZİLYA En az 25 ise 10
Tüm diğer durumlarda 15
79. AVUSTRALYA (VII) Türkiye için; 5
En az 25 ise (Türkiye’de tam oranlı Kurumlar Vergisine tabi tutulan kazançlar
üzerinden ödenen temettüler)
Avustralya için; 5
En az 10 ise (Oy hakkının)
Tüm diğer durumlarda (her iki ülke için) 15
80. MALTA (VIII) Türkiye için; 10
En az 25 ise
Tüm diğer durumlarda 15
Malta için; İstisna

Bazı durumlarda 15

81. MEKSİKA En az 25  ise 5
Tüm diğer durumlarda 15
82. KOSOVA (IX) En az 25  ise 5
Tüm diğer durumlarda 15
83. FİLİPİNLER En az 25 ise 10
Tüm diğer durumlarda 15
84. VİETNAM En az 50 ise ya da temettü elde eden şirket temettü ödeyen şirketin sermayesine 10 Milyon ABD Dolarından veya Türk ya da Vietnam para biriminde buna eşdeğer tutardan fazla yatırım yapmış bir şirket ise 5
50’den az olmak üzere doğrudan ve dolaylı olarak en az 25 ise 10
Tüm diğer durumlarda 15
85. GAMBİYA En az 10 ise 5
Tüm diğer durumlarda 15
 

(I) Protokol hükümlerine göre; 10. maddenin 2.fıkrasının a) bendi hükümlerinden sapma olarak Hollanda’da iştirak kazançları uygulandığı sürece vergi oranı azami Hollanda’da % 5,   Türkiye’de % 10 olacaktır.
(II) Protokol hükümlerine göre Belçika’da azami % 5, Türkiye’de %10 olarak uygulanacaktır.
(III) Protokolde belirtilen şartlarla vergi oranları Türkiye’de sırası ile %15 ve %20 olarak uygulanacaktır.
(IV) Temettü elde edenin diğer Akit Devletin Hükümeti veya tamamı diğer Akit Devlete veya politik alt bölümlerine, mahalli idarelerine ait bir kamu kuruluşa ait olması halinde % 5 uygulanacaktır.
(V) Singapur mukimi bir şirket tarafından bir Türkiye mukimine ödenen temettüler yürürlükteki Singapur mevzuatına göre vergiye tabi tutulmayacaktır.
(VI) Temettünün gerçek lehdarı Merkez Bankası veya tamamı devlete ait bir tüzel kişi ise %5 uygulanacaktır.
(VII) Protokol hükümlerine göre;  10 uncu maddenin 2 nci fıkrasının (a)(ii) bendinde belirtilen oran sınırlamasına bakılmaksızın, temettülerin Avustralya’da vergiye tabi tutulması durumunda, Türkiye bu temettüler üzerinden %15’i aşmayacak oranda vergi alabilir.  10 uncu maddenin 4 üncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen oran sınırlamalarına bakılmaksızın, Türkiye’de mukim bir işyerine atfedilebilen kazançlar Avustralya’da vergiye tabi tutulursa, Türkiye, bu kapsamdaki tutarlar üzerinden %15’i aşmayacak oranda vergi alabilir.
(VIII) 10 uncu maddenin 2 (b) bendi hükmüne göre, dağıtılan kazançlar, Malta’da endüstriye yapılan yardımları düzenleyen hükümler uyarınca şirketin yardım aldığı yıla ait gelir veya kazançlardan oluşuyorsa, yardım alan şirket, ilgili tarhiyat yılı için Malta vergisine tabi olan gelirine ilişkin Malta vergi makamlarına vergi beyannamesi ve muhasebe kayıtlarını sunması koşuluyla, dağıtılan kazançlar üzerinden alınacak Malta vergisi, bu kazançların gayrisafi tutarının %15’ini aşmayacaktır.
(IX) Protokol hükümlerine göre, Kosova yönünden Kosova’nın mukimi olan bir şirket tarafından bir Türkiye mukimine ödenen temettülerin, yüzde sıfır oranında vergilendirileceği anlaşılmaktadır.