Haberler

BSMV Vergisi Beyannamelerinin Bankalar Tarafından Tek Merkezden Verilmesine İlişkin 88 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayılandı.

17.12.2011 günlü ve 28145 Sayılı R.Gazete’de 88 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliği yayımlandı.

Buna göre;

A- 1 Şubat 2012 tarihinden (Ocak 2012 döneminden) itibaren Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının mükellefi olan bankaların şubeleri tarafından yapılan işlemler dolayısıyla verilmesi gereken Hizmet Vergisi (Banka Muameleleri Vergisi) Beyannamelerinin, genel müdürlüklerince bağlı bulundukları Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına verilmesi uygun görülmüştür.

B- Konut bedelinin bir kısmının konut finansmanı kapsamında alınan kredi ile karşılanıp diğer kısmının tüketici tarafından başka kaynaklardan karşılanması halinde, istisna uygulamasında kullanılan kredi tutarı dikkate alınacak ve kredi tutarına kadar olan sigorta bedeli dolayısıyla alınan primlere BSMV istisnası uygulanacaktır.

Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz