280 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

 

26 Aralık 2011 PAZARTESİ gün ve 28154 sayılı Resmi Gazete’de 280 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

Bu Genel Tebliğ ile, Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2011 yılında uygulanan had ve tutarların 2011 yılı için % 10,26 (on virgül yirmi altı) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2012 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar belirlenmiştir.

Bu Genel Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz