15 Nolu ÖTV Sirküleri:2A Numaralı ÖTV Beyannameleri

15 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri ile, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi araçlara ait kağıt ortamındaki 2A numaralı ÖTV beyannamelerinin 1 Şubat 2012 tarihine kadar elektronik ortamda düzenlenen beyannamelerle birlikte kabul edilmesi Gelir İdaresi Başkanlığınca uygun görülmüştür.