Bülten 2024

2023 Yılı Gelir Vergisi Beyannamelerin Düzenlenmesi İçin Rehber ve Broşürler 

BÜLTEN 2024-68

2023 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİN DÜZENLENMEİ SIRASINDA FAYDALANILACAK REHBER VE BROŞÜRLER 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, mükelleflerin, yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla gelir unsurları itibarıyla aşağıda yer alan Rehberler, Broşürler ve İnfografikler hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

İlgi Rehberler, Broşürler ve İnfografikler için aşağıdaki isimlerine tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.03.2024