Bülten 2024

İşe Yeni Başlayan Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Hak ve Ödevleri Broşürü

BÜLTEN 2024-71

İŞE YENİ BAŞLAYAN KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN HAK VE ÖDEVLERİ BROŞÜRÜ

 Gelir İdaresi Başkanlığı 2024 Mart Ayında yayınladığı Yayın No.516 ‘da “İşe Yeni Başlayan Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Hak ve Ödevleri Broşürü nde  yeni başlayan kurumlar vergisi mükelleflerinin hak ve ödevleri ile vergiye gönüllü uyumunun artırılması amacıyla mükelleflere sağlanan bazı vergi avantajları yer almaktadır.

 Broşürdeki içerikleriyle ilgili ana başlıklar: 

1-Mükelleflerin Hak ve Ödevleri Nelerdir?

2Bildirilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

3Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulmasını Sağlayan Sistem Nedir?

4-Defterler Ne Zaman Tasdik Ettirilir?

5-Düzenlenmesi Gereken Belgeler Nelerdir?

6-Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Kullanma Mecburiyeti Var mı?

7-Belgelerin Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil ve Usul Hükümlerine Uyulmaması Halinde Uygulanacak Cezai Yaptırım Nedir?

8-Vergi Beyannamelerine İlişkin Yükümlülükler Nelerdir?

9-Form Ba ve Form Bs Bildirimlerine İlişkin Yükümlülükler Nelerdir?

10-Gerçek Faydalanıcı Bildirim Formuna ilişkin Yükümlülükler Nelerdir?

11-Beyannameler ve Bildirimler Hangi Sistem Aracılığıyla Verilir?

12-Vergi Levhası Alma ve Bulundurma Zorunluluğu Var mı?

13-Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğu Var mı?

14-Elektronik Tebligat Kullanma Zorunluluğu Var mı?

15-Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan %5 Vergi İndirimi Uygulaması Nedir?

16-Dijital Vergi Dairesinden Hangi İşlemler Yapılabilir?

17-Vergi Ödeme Kanalları Nelerdir?

 İşe Yeni Başlayan Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Hak ve Ödevleri Broşürü İçin Tıklayınız.

Yeminli Mali Müşavir

12.03.2024