Bülten 2024

KDV Kesintisi Yapanların KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi

BÜLTEN 2024-49

VERGİ KESİNTİSİ YAPANLARIN   KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ SİRKÜLERİ.

Gelir İdaresi Başkanlığı yayınladığı 10.02.2024 tarihli VUK-164/2024-2 sayılı Vergi Usul Kanunu 164 sayılı Sirküleri ile,

22/12/2022 tarihli ve VUK-149/2022-12 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar uzatılan Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannameleri bakımından yeniden düzenlenmiştir.

1 Şubat 2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından vergilendirme dönemini takibeden ayın 21 inci günü akşamına kadar verilip, beyanname verecekleri ayın 23 üncü günü akşamına kadar ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25 inci günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannameleri dışında kalan Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerine ilişkin olarak 22/12/2022 tarihli ve VUK-149/2022-12 sayılı Sirküler ile yapılan belirleme ise geçerliliğini korumakta ve takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilmesi ve ödenmesi gerekmektedir..

İlgili sirküler için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

13.02.2024