Bülten 2024

2024 Yılı Damga Vergisi Miktar ve Oranları

BÜLTEN (2024-16)

2024 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ MİKTAR VE ORANLARI 

30 Aralık 2023 gün ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 68 sayılı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2024 yılı için belirlenen Damga Vergisi miktar ve oranları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2024 tarihinden itibaren 17.006.516,30 Türk Lirası olmuştur.

68 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğine ve eki 1 Sayılı Tablo (Damga Vergisine Tabi Kağıtlar) ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

31.12.2023